Zapraszam do zapoznania się z ofertą!     Zapraszam do zapoznania się z ofertą!     Zapraszam do zapoznania się z ofertą!     Zapraszam do zapoznania się z ofertą!     Zapraszam do zapoznania się z ofertą!

Wynajem adresu pod siedzibę firmy

Oferujemy usługi wirtualnego biura, co znaczy, że wynajmujemy naszym klientom adres pod siedzibę firmy. Udostępnienie adresu na siedzibę firmy wraz z obsługą przychodzącej korespondencji, określana mianem Wirtualnego Biura, jest dobrze znana w dużych miastach na całym świecie. W Bielsku-Białej tego typu usługi pojawiły się niedawno.

Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele udogodnień, zarówno dla firm, które chciałby mieć adres dla swojej filii, jak i dla takich, które swojego adresu nie posiadają. Często prowadzenie działalności nie wymaga ogromnego biura, które niesie za sobą wysokie koszty, a umiejscowienie swojego adresu w prestiżowym miejscu w Bielsku-Białej dodatkowo wzmocni pozycję firmy, która wyglądać będzie bardziej profesjonalnie i prestiżowo.

szklane biurowce

Nasz cennik:

OPCJA I

Podstawowa


ZAKRES USŁUG

  • Udostępnienie adresu na siedzibę firmy,
  • Używanie adresu do korespondencji,
  • Odbiór korespondencji,
  • Informowanie o odebranej korespondencji (ze zdjęciem lub skanem koperty),
  • Osobisty odbiór korespondencji w Sekretariacie.

CENA I PŁATNOŚĆ

111,40zł netto/m-c*
płatne w systemie kwartalnym za każdy rozpoczęty kwartał z góry

OPCJA II

Rozszerzona


ZAKRES USŁUG

  • Obejmuje zakresem opcję podstawową,
  • Otwieranie, skanowanie i przesyłanie zawartości odebranej korespondencji na wskazanego w umowie maila.

CENA I PŁATNOŚĆ

167,10 zł netto/m-c*
płatne w systemie kwartalnym za każdy rozpoczęty kwartał z góry

OPCJA III

Indywidualna


ZAKRES USŁUG

  • Obejmuje swym zakresem opcję podstawową z możliwością dopasowania wszelkich innych usług dodatkowych, bądź utworzenie innego nietypowego zakresu usług dopasowanego do potrzeb danej Firmy.

CENA I PŁATNOŚĆ

cena ustalona indywidualnie w zależności od zakresu ustalonych usług

*Cennik świadczonych usług podlega corocznej waloryzacji stawki wynagrodzenia w wartości odpowiadającej średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, którego wysokość ogłaszana zostaje w połowie stycznia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Nie tylko udostępnimy adres, ale zajmiemy się również obsługą korespondencji.
Klient będzie na bieżąco informowany o wszystkich listach i paczkach, jakie zostaną nadesłane.


Usługi biurowe

Zajmujemy się również prowadzeniem usług biurowych. Prowadzimy ewidencje, zestawienia i wszystkie inne zgodne z potrzebami klienta. Możemy odbierać telefony, wysyłać maile, umawiać spotkania. Współpracujemy z księgowymi.